ARDEX WA – епоксидна фугираща смес за фуги от 2 до 15 мм., цвят по каталог ; - Клинкер БГ

клинкер-лого
Отиване към съдържанието
Продукти > Фугиращи смеси
ARDEX WA - епоксидна фугираща смес за фуги от 2 до 15 мм.
  • Доставя се в сиво и бяло
  • За фугиране на керамични плочки, киселинни клинкери и мозайка
  • За залепване на мозайка от стъкло и порцелан върху подови и стенни повърхности
  • Устойчива на химикали
  • Устойчива на голямо натоварване
  • Лесно за обработка и почистване
  • За широчина на фугата 2-15 mm
Основни характеристики:

Фугиращият разтвор на базата на епоксидна смола се състои от пастообразни компоненти смола и втвърдител. Четири килограмовата опаковка се състои от 3 кg паста и 1 кg втвърдител.
След втвърдяванеARDEX WA e устойчива на вода, атмосферни влияния и отрицателни темпе-ратури, притежава отлична якост и адхезия към страните на плочките.

Натоварване:
Епоксидната фугаARDEX WAe напълно годна за ходене след 12 часа при температура от 18 до 20°С, а след 24 часа е годна за механично натоварване.

Устойчивост на химикали:
След втвърдяванеARDEX WAe устойчива на разтвори на соли, както и голям брой разредени минерални и органични киселини и органични течности и разтвори.
Устойчивостта на химикали е посочена в техническите данни. За особени случаи е необходимо запитване.
Гладката, затворена и устойчива на химикали повърхност на фугата е нечувствителна към мръсотия и устойчива на обичайните за домакинството почистващи препарати и тези за почистване на басейни. При ARDEX WA(бял) съществува малка вероятност за пожълтяване. При интензивно оцветяващи вещества като например разтвори на кафе, чай, плодови сокове могатда предизвикат оцветявания, ако не бъдат веднага отстранени. Устойчивостта на химикали при температури от 18-20° С се достига след 7 дни.
Приложение на фугата при:

Вътрешно и външно приложение.
Стена и под.

Фугиране на керамични плочки, клинкери и мозайки за области на приложение с високо механично натоварване и натоварване отхимикали т.е. там, където не могат да бъдат прилагани фугиращи разтвори на циментова основа.

Например:
- плувни и лечебни басейни, помещения с душове, бани, обществени тоалетни и къпални, болници, кланници, мандри, обществени кухни, спортни центрове и други помещения, където съшествуват големи химични или механични натоварвания.

За широчина на фугата 2-15 мм.
Метод на приложение:

Втвърдителят A ce разбърква добре с основната паста W до достигане на еднородна смес.Употребата на спирална бъркалка и ниски обороти е препоръчителна. Разтворът на ARDEX WA може да се обработва веднага и в продължение на около 80 минути при 18-20°С. По-високите температури скъсяват това време, а по-ниските го удължават. При високи температури препоръчваме разтвора да се нанесе веднага след разбъркването, тъй като развиваната собствена температура допълнително скъсява времето за обработка.
Употребата на подходящи инструменти е от особено значение при обработката на ARDEX WA. Разтворът се нанася с подходяща маламашка в сухите фуги, като се внимава те да бъдат изцяло запълнени. С епоксидна маламашка целият изли-шен материал може да бъде отстранен от плочката. Остатъците се измиват със Scotch-Brite или твърда бяла гъба, малко вода и лек натиск чрез кръгообразни движения за около 80 минути -през времето на обработка на материала.
Остатъчният филм от ARDEX WA no повърхността на настилката се отстранява с мека гъба и вода като при това се заглажда фугата. За да се предотврати скъсяване на времето за обработка в следствие на самозатопляне се препоръчва веднага след разбъркване разтворът да се нанесе с една работна операция върху основата. Да се избягва оставането на материал върху по-върхността на плочките. В случаи на съмнение да се направят проби.

Лепене:
Епоксидната фуга ARDEX WAe пригодна и за залепване на мозайка от стъкло и порцелан върху стенни и подови повърхности, както и за пола-гане на керамични плочки върху подови повърхности. He e възможно лепене на плочки по стени, въз основа на рядката консистенция. При употреба като лепило ARDEX WAотговаря на клас R2 на изискванията на DIN EN 12004.

Трябва да се има предвид:
Структурирани плочки и подобни с пореста повърхност могат да задържат остатъци от матери-ал след фугиране. Да се направят пробни повърхности и да се съблюдаватуказанията на производителя.
Остатъчният материал да не се почиства с топла вода. Да не се използват разредители, разтворители или вода за промяна на консистенцията на разтвора.
ARDEX WA да се обработва в температурния интервал от 10°С до не повече от 30°С.
Работните инструменти могат да бъдат почистени с вода и четка преди втвърдяването на материала.
Телефон Клинкер БГ
Клинкер БГ имейл
+359 889 11 01 91
+359 888 88 79 96
contact@klinker-bg.com
Назад към съдържанието