Лепило за керамични елементи ARDEX X30 - Клинкер БГ

клинкер-лого
Отиване към съдържанието
ARDEX X30 - лепило за клинкерни плочки ,за среднослойно и дебелослойно  полагане , стена и под, вътрешно и външно
  • За вътрешно и външно приложение
  • За тънко-, средно- и дебелослойно полагане на нечувстителни на влага, плочи от естествен камък и бетон.
  • Специално пригоден за полагане на плочки с голяма разлика в дебелините и с голямо собствено тегло
  • Средно- и дебелослойно лепене на стъпала от бетон и естествен камък
  • Сигурност на залепване чрез усилване с фазери
  • Дебелина на залепване до 30 mm
  • Без избиване на петна благодарение на специални добавки
  • Лесно обработване
  • Без необходимост от допълнителен свързващ шлам
  • Висока якост
Основни характеристики:

Прах със специални цименти, пълнители, специални добавки и еластификатори. При разбъркване с вода се получава еластичен, пастообразен, лепилен разтвор, който се втвърдява чрез хидратиране

За вътрешно и външно. Под. За тънко-, средно- и дебелослойно полагане на нечувстителни на влага плочи от естествен камък и бетон. Специално пригоден за полагане на плочки с голяма разлика в дебелините и с голямо собствено тегло. Средно- и дебелослойно лепене на стъпала от бетон и естествен камък.
Метод на приложение:

Подготовка на основата:
Сухата или влажна основа трябва да бъде здрава, товароносима, без усуквания, прах, замърсявания или разединяващи вещества. Гипсовите основи, както и хигроскопичните или шлайфаните замазки на основата на калциев сулфат, трябва да са сухи и да бъдат грундирани с дисперсията за сцепление и грундиране ARDEX P 51, разредена с вода в съотношение 1 : 3. При вътрешно приложение металът, стъклото, покритията от боя или лак и подобни основи трябва да бъдат обработени с грунда на основата на синтетична смола ARDEX P 82. При вътрешно приложение наличните стари плочкови настилки трябва да се грундират с бързия мултифункционален грунд ARDEX P 4. В областите с трайно задържане на влага върху съществуващата плочкова настилка, за създаване на сцепителен мост и хидроизолация, да се нанасят алтернативните хидроизолации на  ARDEX. Лепенето на плочки с ARDEX X 30 да се извършва след изсъхване на грунда или сцепителния мост.

Обработване:
В чист съд се налива бистра вода и при интензивно разбъркване се прибавя толкова прах ARDEX X 30, че да се получи хомогенен разтвор без бучки.
За лепене и изравнителни работи за забъркване на 25 kg прах ARDEX X 30 са необходими около 8,25 l вода. Гъстотата на разтвора да се определи в зависимост от приложението, вида на основата и големината на плочките и плочите.
Времето за обработване при температури от +20 °C възлиза на около 70 минути.
След това започва втвърдяването. Намиращият се в процес на втвърдяване разтвор не трябва да се разрежда с вода или да се смесва с пресен разтвор. По-високите температури съкращават, а по-ниските удължават времето за обработване и постигане на годност за натоварване. В случай на съмнение да се направят пробни залепвания.
Метод на приложение спрямо мястото на лепене на керамичните или бетониви продукти

* полагане по под
Разтвора се нанася върху основата и според избрания метод на работа се „изресва” с гребеновидна шпакла.
Преди залепване обратната страна на плочи от естествен камък и бетон да се шпаклова тънко с ARDEX X 30. При дебелослойно залепване да се нанася с мистрия. Да се внимава за пълноплощно покриване на обратната страна на плочите.
При полагане на много големи плочки и плочи по метода floating-buttering да се има предвид гладкостта на основата и на материала, от който са направени.
Площите за лепене трябва да бъдат толкова големи, че плочките и плочите да бъдат разположени лесно в пастообразния влажен слой от разтвора в рамките на времето за полагане. Времето за обработване веднага след забъркване на разтвора възлиза на около 30 минути, а времето за коригиране – на около 15 минути. Настилките от плочки и плочи са годни за ходене след около 3 – 4 часа и годни за фугиране след 24 часа.

*полагане по стена:
Разтворът се нанася върху обратната страна на плочите и те се лепят по традиционния начин, както при нормално дебелослойно полагане.
Трябва да се има предвид:

Изравняване на повърхности за полагане:
С ARDEX X 30 могат да се запълват дупки и да се шпакловат неравни основи с дебелина на слоя до 30 mm. Изравнителните слоеве след 2 – 3 часа се втвърдяват дотолкова, че може да се започне с полагането на плочките. За площно изравняване се препоръчва изравнителния разтвор ARDEX AM 100 или мултифункционалния разтвор ARDEX AR 300. За вътрешно приложение върху подови повърхности са подходящи и саморазливните замазки като например тънкослойната замазка ARDEX K 80.
Разтворът се нанася върху обратната страна на плочите и те се лепят по традиционния начин, както при нормално дебелослойно полагане.  
ARDEX X 30 Лепилен разтвор

Полагане по стена:
При полагане на плочки върху строителни плоскости трябва да се внимава последните да са фиксирани към конструкцията под тях стабилно и без усукване. При необходимост от хидроизолиране преди полагане да се използват хидроизолациите на ARDEX. За полагане на мрамор и други чувствителни на влага естествени камъни при вътрешно приложение, без нежелано оцветяване, да се използва продуктовата гама на ARDEX за естествен камък. В лечебни или термални бани да се използва епоксидното лепило и фугиращата маса ARDEX WA. При лепене на плочки върху свиващи се основи размерите на полетата трябва да се ограничават чрез разполагане на работни фуги.
При полагане на полупрозрачни плочи от естествен камък на закрито да се използва ARDEX N 23 W MICROTEC Лепило за естествен камък, бяло. При лепене на плочки върху свиващи се основи размерите на полетата трябва да се ограничават чрез разполагане на работни фуги.
ARDEX X 30 да се обработва при температури над +5°C.
Телефон Клинкер БГ
Клинкер БГ имейл
+359 889 11 01 91
+359 888 88 79 96
contact@klinker-bg.com
Назад към съдържанието