Klinkier Przysucha S.A.

Подменю
Серии:
Категории:
Размери:
Дебелини:
Цветове:
Повърхност:
Приложение:
Покритие:
Ruby red (01)

Фасадни плочки Ruby red (01)

65x250 мм.
59.90 лв./кв.м.
Natural brown (03)

Фасадни плочки Natural brown (03)

65x250 мм.
86.90 лв./кв.м.
Wild wine (04)

Фасадни плочки Wild wine (04)

65x250 мм.
86.90 лв./кв.м.
The secret garden  (05)

Фасадни плочки The secret garden (05)

65x250 мм.
86.90 лв./кв.м.
The crimson island (07)

Фасадни плочки The crimson island (07)

65x250 мм.
88.90 лв./кв.м.
Polar night (08)

Фасадни плочки Polar night (08)

65x250 мм.
88.90 лв./кв.м.
Sunny shore (09)

Фасадни плочки Sunny shore (09)

65x250 мм.
86.90 лв./кв.м.
Desert rose (10)

Фасадни плочки Desert rose (10)

65x250 мм.
96.90 лв./кв.м.
Desert rose tone (11)

Фасадни плочки Desert rose tone (11)

65x250 мм.
96.90 лв./кв.м.
Misty morning (12)

Фасадни плочки Misty morning (12)

65x250 мм.
88.90 лв./кв.м.
Golden autumn (13)

Фасадни плочки Golden autumn (13)

65x250 мм.
88.90 лв./кв.м.
Tobacco leaf (14)

Фасадни плочки Tobacco leaf (14)

65x250 мм.
88.90 лв./кв.м.
Mahogany dream (15)

Фасадни плочки Mahogany dream (15)

65x250 мм.
84.90 лв./кв.м.
Volcanic black (18)

Фасадни плочки Volcanic black (18)

65x250 мм.
88.90 лв./кв.м.
Ruby flame (19)

Фасадни плочки Ruby flame (19)

65x250 мм.
59.90 лв./кв.м.
Tibetan flame (20)

Фасадни плочки Tibetan flame (20)

65x250 мм.
59.90 лв./кв.м.
Ice power (22)

Фасадни плочки Ice power (22)

71x240 мм.
114.90 лв./кв.м.
Grey eminence (23)

Фасадни плочки Grey eminence (23)

71x240 мм.
118.90 лв./кв.м.
Brown-glazed (02)

Фасадни плочки Brown-glazed (02)

65x250 мм.
65.90 лв./кв.м.
Note of cinnamon (06)

Фасадни плочки Note of cinnamon (06)

65x250 мм.
73.90 лв./кв.м.
The cherry orchard (16)

Фасадни плочки The cherry orchard (16)

65x250 мм.
73.90 лв./кв.м.
Onyx black (17)

Фасадни плочки Onyx black (17)

65x250 мм.
79.90 лв./кв.м.
Green valley (24)

Фасадни плочки Green valley (24)

65x250 мм.
79.90 лв./кв.м.
Green hills (25)

Фасадни плочки Green hills (25)

65x250 мм.
79.90 лв./кв.м.
Vanilla Sky (27)

Фасадни плочки Vanilla Sky (27)

71x240 мм.
99.90 лв./кв.м.
Pacific Pearl (28)

Фасадни плочки Pacific Pearl (28)

71x240 мм.
99.90 лв./кв.м.
Marrakesh dust (HF01)

Фасадни плочки Marrakesh dust (HF01)

65x250 мм.
59.90 лв./кв.м.
Bengali sunrise (HF02)

Фасадни плочки Bengali sunrise (HF02)

71x240 мм.
72.90 лв./кв.м.
Brick tower (HF03)

Фасадни плочки Brick tower (HF03)

71x240 мм.
72.90 лв./кв.м.
Alhambra sun (HF04)

Фасадни плочки Alhambra sun (HF04)

71x240 мм.
72.90 лв./кв.м.
Brick street (HF05)

Фасадни плочки Brick street (HF05)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Bengali night (HF06)

Фасадни плочки Bengali night (HF06)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Old house (HF07)

Фасадни плочки Old house (HF07)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Deep purple (HF08)

Фасадни плочки Deep purple (HF08)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Tower bridge (HF09)

Фасадни плочки Tower bridge (HF09)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Purple rain (HF10)

Клинкерни плочки Purple rain (HF10)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Manor house (HF11)

Фасадни плочки Manor house (HF11)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Red rock (HF12)

Фасадни плочки Red rock (HF12)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Amber sea (HF13)

Фасадни плочки Amber sea (HF13)

71x240 мм.
104.90 лв./кв.м.
Sun city (HF14)

Фасадни плочки Sun city (HF14)

71x240 мм.
104.90 лв./кв.м.
Rainbow brick (HF15)

Фасадни плочки Rainbow brick (HF15)

71x240 мм.
104.90 лв./кв.м.
Bastille wall (HF16)

Фасадни плочки Bastille wall (HF16)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Red house (HF17)

Фасадни плочки Red house (HF17)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Dragon hill (HF18)

Фасадни плочки Dragon hill (HF18)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Dark fortress (HF19)

Фасадни плочки Dark fortress (HF19)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Monastic cellar (HF20)

Фасадни плочки Monastic cellar (HF20)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Aria rustica (HF21)

Фасадни плочки Aria rustica (HF21)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Frozen island (HF22)

Фасадни плочки Frozen island (HF22)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
African soul (HF23)

Фасадни плочки African soul (HF23)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Smooth jazz (HF24)

Фасадни плочки Smooth jazz (HF24)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Brazilian coffee (HF25)

Фасадни плочки Brazilian coffee (HF25)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Chocolate tree (HF26)

Фасадни плочки Chocolate tree (HF26)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Blues shadow (HF27)

Фасадни плочки Blues shadow (HF27)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Industrial revolution (HF28)

Фасадни плочки Industrial revolution (HF28)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Silesian story (HF29)

Фасадни плочки Silesian story (HF29)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Heart brick (HF30)

Фасадни плочки Heart brick (HF30)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Irish pub (HF31)

Фасадни плочки Irish pub (HF31)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Street life (HF32)

Фасадни плочки Street life (HF32)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Red hot (HF33)

Фасадни плочки Red hot (HF33)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Small town (HF34)

Фасадни плочки Small town (HF34)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Winter palace (HF35)

Фасадни плочки Winter palace (HF35)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Royal stronghold (HF36)

Клинкерни плочки Royal stronghold (HF36)

71x240 мм.
96.90 лв./кв.м.
Wall street (HF37)

Фасадни плочки Wall street (HF37)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Never land (HF38)

Фасадни плочки Never land (HF38)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Red square (HF39)

Фасадни плочки Red square (HF39)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Clay land (HF40)

Фасадни плочки Clay land (HF40)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Gothic smile (HF41)

Фасадни плочки Gothic smile (HF41)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Glacier cave (HF43)

Фасадни плочки Glacier cave (HF43)

71x240 мм.
128.90 лв./кв.м.
Arctic storm (HF44)

Фасадни плочки Arctic storm (HF44)

71x240 мм.
128.90 лв./кв.м.
Aztec ghost (HF45)

Фасадни плочки Aztec ghost (HF45)

71x240 мм.
128.90 лв./кв.м.
Silver rose (HF46)

Фасадни плочки Silver rose (HF46)

71x240 мм.
128.90 лв./кв.м.
Platinum skies (HF47)

Фасадни плочки Platinum skies (HF47)

71x240 мм.
128.90 лв./кв.м.
Astro house (HF48)

Фасадни плочки Astro house (HF48)

71x240 мм.
128.90 лв./кв.м.
Grey satin (HF49)

Фасадни плочки Grey satin (HF49)

71x240 мм.
128.90 лв./кв.м.
Old factory (HF50)

Фасадни плочки Old factory (HF50)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Old fort (HF51)

Фасадни плочки Old fort (HF51)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Vintage town (HF52)

Фасадни плочки Vintage town (HF52)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Pearl satin (HF53)

Фасадни плочки Pearl satin (HF53)

71x240 мм.
130.90 лв./кв.м.
Roman theatre (HF54)

Фасадни плочки Roman theatre (HF54)

71x240 мм.
130.90 лв./кв.м.
Black stone (26)

Фасадни плочки Black stone (26)

71x240 мм.
108.90 лв./кв.м.
LF01 Castle forge

Фасадни плочки LF01 Castle forge

52х490 мм.
154.90 лв./кв.м.
LF02 Valyria stone

Фасадни плочки LF02 Valyria stone

52х490 мм.
154.90 лв./кв.м.
LF03 Iron clay

Фасадни плочки LF03 Iron clay

52х490 мм.
154.90 лв./кв.м.
LF04 Brick capital

Фасадни плочки LF04 Brick capital

52х490 мм.
154.90 лв./кв.м.
LF05 Black heart

Фасадни плочки LF05 Black heart

52х490 мм.
154.90 лв./кв.м.
LF06 Argon wall

Фасадни плочки LF06 Argon wall

52х490 мм.
154.90 лв./кв.м.
LF07 Old cathedral

Фасадни плочки LF07 Old cathedral

52х490 мм.
154.90 лв./кв.м.
LF08 Coral star

Фасадни плочки LF08 Coral star

52х490 мм.
154.90 лв./кв.м.
LF09 Asteroid house

Фасадни плочки LF09 Asteroid house

52х490 мм.
154.90 лв./кв.м.
LF10 Maghreb fire

Фасадни плочки LF10 Maghreb fire

52х490 мм.
154.90 лв./кв.м.
LF11 Tibetan flame

Фасадни плочки LF11 Tibetan flame

52х490 мм.
154.90 лв./кв.м.
LF12 Old amber

Фасадни плочки LF12 Old amber

52х490 мм.
154.90 лв./кв.м.
LF13 Brick republic

Фасадни плочки LF13 Brick republic

52х490 мм.
154.90 лв./кв.м.
LF14 Castle rock

Фасадни плочки LF14 Castle rock

52х490 мм.
154.90 лв./кв.м.
LF15 Another brick

Фасадни плочки LF15 Another brick

52х490 мм.
154.90 лв./кв.м.
LF16 Red zeppelin

Фасадни плочки LF16 Red zeppelin

52х490 мм.
154.90 лв./кв.м.
LF17 King crimson

Фасадни плочки LF17 King crimson

52х490 мм.
154.90 лв./кв.м.
LF18 Obsidian shadow

Фасадни плочки LF18 Obsidian shadow

52х490 мм.
154.90 лв./кв.м.
Old cathedral (HF55)

Фасадни плочки Old cathedral (HF55)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Rusty moon (HF56)

Фасадни плочки Rusty moon (HF56)

71x240 мм.
130.90 лв./кв.м.
Old residence (HF57)

Фасадни плочки Old residence (HF57)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Kings Valley (HF58)

Фасадни плочки Kings Valley (HF58)

71x240 мм.
130.90 лв./кв.м.
Summerian city (HF59)

Фасадни плочки Summerian city (HF59)

71x240 мм.
130.90 лв./кв.м.
Desert land (HF60)

Фасадни плочки Desert land (HF60)

71x240 мм.
130.90 лв./кв.м.
Sand pepper (HF61)

Фасадни плочки Sand pepper (HF61)

71x240 мм.
130.90 лв./кв.м.
Iron rock (HF62)

Фасадни плочки Iron rock (HF62)

71x240 мм.
142.90 лв./кв.м.
Rusty stone (HF63)

Фасадни плочки Rusty stone (HF63)

71x240 мм.
142.90 лв./кв.м.
White night (HF64)

Фасадни плочки White night (HF64)

71x240 мм.
142.90 лв./кв.м.
Night sound (HF65)

Фасадни плочки Night sound (HF65)

71x240 мм.
142.90 лв./кв.м.
Basalt river (HF66)

Фасадни плочки Basalt river (HF66)

71x240 мм.
142.90 лв./кв.м.
Earth skin (HF67)

Фасадни плочки Earth skin (HF67)

71x240 мм.
142.90 лв./кв.м.
Calm umber (HF68)

Фасадни плочки Calm umber (HF68)

71x240 мм.
142.90 лв./кв.м.
Dance umber (HF69)

Фасадни плочки Dance umber (HF69)

71x240 мм.
142.90 лв./кв.м.
Meteor veneer (HF70)

Фасадни плочки Meteor veneer (HF70)

71x240 мм.
142.90 лв./кв.м.
Snow brick (HF71)

Фасадни плочки Snow brick (HF71)

71x240 мм.
132.90 лв./кв.м.
Silver fox (HF72)

Фасадни плочки Silver fox (HF72)

71x240 мм.
132.90 лв./кв.м.
Vestero`s walls (HF73)

Фасадни плочки Vestero`s walls (HF73)

71x240 мм.
132.90 лв./кв.м.
Winter field (HF74)

Фасадни плочки Winter field (HF74)

71x240 мм.
132.90 лв./кв.м.
Magic castle (HF75)

Фасадни плочки Magic castle (HF75)

71x240 мм.
86.90 лв./кв.м.
Caramel street (30)

Фасадни плочки Caramel street (30)

71x240 мм.
104.90 лв./кв.м.
Cafe latte (31)

Фасадни плочки Cafe latte (31)

71x240 мм.
104.90 лв./кв.м.
Black pearl (32)

Фасадни плочки Black pearl (32)

71x240 мм.
88.90 лв./кв.м.
Black diamond (33)

Фасадни плочки Black diamond (33)

71x240 мм.
88.90 лв./кв.м.
Main street (34)

Фасадни плочки Main street (34)

71x240 мм.
88.90 лв./кв.м.
Crimson tide (35)

Фасадни плочки Crimson tide (35)

71x240 мм.
88.90 лв./кв.м.
Black river (36)

Фасадни плочки Black river (36)

71x240 мм.
88.90 лв./кв.м.
Black jack (37)

Фасадни плочки Black jack (37)

71x240 мм.
88.90 лв./кв.м.
Dolomite Peak (HF77)

Клинкерни плочки Dolomite Peak (HF77)

71x240 мм.
132.90 лв./кв.м.
Loft City (HF76)

Клинкерни плочки Loft City (HF76)

71x240 мм.
132.90 лв./кв.м.
Stardust (HF78)

Клинкерни плочки Stardust (HF78)

71x240 мм.
Цена по запитване
Supernova (HF79)

Клинкерни плочки Supernova (HF79)

71x240 мм.
Цена по запитване
Antic City (HF80)

Клинкерни плочки Antic City (HF80)

71x240 мм.
Цена по запитване
Steel Rebel (HF81)

Клинкерни плочки Steel Rebel (HF81)

71x240 мм.
Цена по запитване
Volcanic Wall (HF82)

Клинкерни плочки Volcanic Wall (HF82)

71x240 мм.
Цена по запитване
Ruby red 01

Шапки за огради Ruby red 01

310х310 мм.
82.20 лв./бр.
Natural brown (03)

Шапки за огради Natural brown (03)

310х310 мм.
99.90 лв./бр.
Wild wine (04)

Шапки за огради Wild wine (04)

310х310 мм.
106.90 лв./бр.
The secret garden (05)

Шапки за огради The secret garden (05)

310х310 мм.
106.90 лв./бр.
Note of cinnamon (06)

Шапки за огради Note of cinnamon (06)

310х310 мм.
106.90 лв./бр.
The crimson island (07)

Шапки за огради The crimson island (07)

310х310 мм.
106.90 лв./бр.
Polar night (08)

Шапки за огради Polar night (08)

310х310 мм.
106.90 лв./бр.
Desert rose (10)

Шапки за огради Desert rose (10)

310х310 мм.
106.90 лв./бр.
The cherry orchard (16)

Шапки за огради The cherry orchard (16)

310х310 мм.
106.90 лв./бр.
Onyx black (17)

Шапки за огради Onyx black (17)

310х310 мм.
106.90 лв./бр.
Volcanic black (18)

Шапки за огради Volcanic black (18)

445х445 мм.
145.90 лв./бр.
Drop of calvados (21)

Шапки за огради Drop of calvados (21)

445х445 мм.
145.90 лв./бр.
Ruby red (01)

Профили за огради Ruby red (01)

180/120x100 мм.
4.90 лв./бр.
Brown-glazed (02)

Профили за огради Brown-glazed (02)

180/120x100 мм.
5.30 лв./бр.
Natural brown (03)

Профили за огради Natural brown (03)

180/120x100 мм.
5.80 лв./бр.
Wild wine (04)

Профили за огради Wild wine (04)

180/120x100 мм.
6.80 лв./бр.
The secret garden (05)

Профили за огради The secret garden (05)

180/120x100 мм.
6.80 лв./бр.
Note of cinnamon (06)

Профили за огради Note of cinnamon (06)

180/120x100 мм.
6.80 лв./бр.
The crimson island (07)

Профили за огради The crimson island (07)

180/120x100 мм.
6.80 лв./бр.
Polar night (08)

Профили за огради Polar night (08)

180/120x100 мм.
6.80 лв./бр.
Desert rose (10)

Профили за огради Desert rose (10)

180/120x100 мм.
6.80 лв./бр.
The cherry orchard (16)

Профили за огради The cherry orchard (16)

180/120x100 мм.
6.80 лв./бр.
Onyx black (17)

Профили за огради Onyx black (17)

180/120x100 мм.
6.80 лв./бр.
Ruby red (01)

Подпрозоречни елементи Ruby red (01)

150x120 мм.
3.10 лв./бр.
Brown-glazed (02)

Подпрозоречни елементи Brown-glazed (02)

150x120 мм.
3.90 лв./бр.
Natural brown (03)

Подпрозоречни елементи Natural brown (03)

150x120 мм.
3.90 лв./бр.
Note of cinnamon (06)

Подпрозоречни елементи Note of cinnamon (06)

150x120 мм.
3.90 лв./бр.
The crimson island (07)

Подпрозоречни елементи The crimson island (07)

150x120 мм.
3.90 лв./бр.
Polar night (08)

Подпрозоречни елементи Polar night (08)

150x120 мм.
3.90 лв./бр.
Desert rose (10)

Подпрозоречни елементи Desert rose (10)

150x120 мм.
3.90 лв./бр.
The cherry orchard (16)

Подпрозоречни елементи The cherry orchard (16)

150x120 мм.
3.90 лв./бр.
Onyx black (17)

Подпрозоречни елементи Onyx black (17)

150x120 мм.
3.90 лв./бр.
Ruby red (01)

Подов клинкер Ruby red (01)

245x245 мм.
5.90 лв./бр.

Обявените цени на продуктите са с ДДС!
Възможно е несъответствие на посочените в сайта цени, снимки или описания на продуктите с действителните.

Върни се в началото на страницата