IRIS - Керамична решетъчна система

IRIS - Керамична решетъчна система

Една от основните цели на съвременната архитектура е да се намали нуждата от потреблениена енергия в сградите. Тази цел е пряко свързана с контрола на падането на слънчевататоплина върху сградната обвивка. Исторически погледнато, керамичните решетки са далисвоя принос за голям брой креативни решения в това отношение, а успоредно работят и повъпроса с топлината, нивото на осветеност в помещенията чрез филтриране на светлината.

Добре подбраното място на един слънцезащитен филтър с определено ниво на затъмняванеи геометрия дава възможност за управление на падането на слънчевите лъчи, коетоулеснява отвеждането на топлината или позволява достъпа до нея и натрупването й, взависимост от ориентацията на фасадата и сезонните нужди.

В зависимост от разпределението на затъмняването на повърхностите, типологията наотворите и плътността им е възможно да се позволи достъпът на слънчева светлина преззимата и да се избегне през лятото, като се вземе предвид различния ъгъл на падане наслънчевите лъчи през различните периоди на годината.

Универсалността на фасадната решетка да се адаптира към различни ориентации и условияна сградната обвивка е от съществено значение, когато става въпрос да се реагира адекватнона защитата на сградата срещу слънчевата светлина или, точно обратното, да се използваточно тази светлина, ако се сметне за необходимо.

Приложенията на решетките обаче не се ограничават само до това, предлагайки истилизирани дизайни, които дават възможност да се играе с различни пространства, като сеинтегрират едно с друго чрез контрол на светлината. Това позволява да се създадатмеждинни пространства между интериора и екстериора на сградите.IRIS - Керамична решетъчна система IRIS - Керамична решетъчна система

IRIS е системата с перфектно конструктивно решение за осъществяването на целта да се намали енергийнотопотребление. Топлинното представяне на фасадите, изграденисъс системата IRIS, е подобно на силно вентилирана фасада,където топлината, излъчвана от керамичната плочка, нагрятаот излагането й на слънце, няма да достигне до вътрешността,тъй като е отделена на определено разстояние от нея, както ипоради наличието на конвективни въздушни потоци.

Основните преимущества насистемата IRIS са:

+ нейният изключително лесенмонтаж
+ многобройните йвъзможности за дизайн
+ голямата здравина насистемата
+ бързината на изпълнение
+ няма нужда отспециализирана работнаръка.

 

Характеристики

Тези аргументи, както и изложените по-горе, превръщат IRIS системата в перфектно решениеза осъществяването на целта да се намали енергийното потребление с една ненадминатаестетика.

Тази иновативна система за конструиране позволява изработването на решетки с различнадебелина и възможност за изграждане на много тънки стени, тъй като са подсиленивертикално с водещи профили, които придават висока степен на стабилност срещудействието на вятъра, без да е необходимо използването на хоросан, нито детайлен контролна изпълнението на място.

Топлинното представяне на фасадите, изградени със системата IRIS, е подобно на това наедна силно вентилирана фасада, по такъв начин че топлината, излъчвана от керамичнатаплочка, нагрята от излагането й на слънце, няма да достигне до вътрешния лист, тъй катотой е отделен на определено разстояние от нея, както и поради наличието на конвективнивъздушни потоци.

IRIS е изградена от вертикални профили, разположени успоредно един на друг, аразстоянието между тях е точно определено за поставянето на различни двойно назъбениелементи по прост начин, като не се допуска тяхното махане след като вече са билипозиционирани. Благодарение на отличната геометрия на керамичните елементи, те сепозиционират просто чрез завъртане, без да е необходимо да се придвижват от горнатачаст.

 

Детайли

IRIS е система, предназначена за лесно и бързо изпълнение на керамични решетки сразлична дебелина и ниво на затъмняване, с помощта на благородството на лицеватастрана на керамичните продукти.

Най-общо казано, процесът на изграждане на системата може да се раздели на 2прости стъпки:

1. Проверка на правилната нивелация на изходната повърхност на конструкцията иинсталиране на поддържаща и модулиращата профилна система.

2. Полагане на керамичните елементи в избраното покритие без използване на хоросан или други лепила.

Системата е изградена от 4 групи основни елементи, които, когато се монтиратзаедно, позволяват реализирането на керамичните решетки:

1. Висококачествени керамични елементи, произведени чрез пресоване в различни Пропорции, което позволява да се конфигурират различни решетки. Голямо разнообразиеот цветове и покрития.

2. Модулационна система за правилно инсталиране на решетките IRIS, което включваосновни и коронни плочи, разделители, вертикални профили и разделители затемпературно разширение. Различни покрития и степени на защита.

3. Системата за задържане, отговаряща за задържането на вертикалните профили в позицияи за поемане на натоварванията от въздействието върху фасадата. Допълнителни елементи,като странични или коронни капаци, нивелационни алуминиеви допълнения, и т.н.

IRIS - Керамична решетъчна система
 

Варианти

IRIS - Керамична решетъчна система 1.Преходна фасада
Това е самоподдържаща фасада, която започва,като се използва разделителната основна плоча,от плоска структурна основа, върху която падацялата тежест на фасадата. Това решение изисквафиксиране, което да поема хоризонталнитедействия и да бъде прикрепено към носещатаконструкция на сградата. Тези закрепвания сеправят на нивото на всяка от решетките и сесвързват с вертикалните профили, където сепоставят керамичните елементи на фасадата.

IRIS - Керамична решетъчна система 2.Затворена фасада
Точно като листите на традиционна фабрика затухли, IRIS позволява създаването назаграждения, разположени между две решетки.При този вариант на конструкцията се изключватзакрепващите подпорни елементи на проходнатафасада и хоризонталните натоварвания сепоемат от разделителните плочи в основата и навърха.

3.Подвижна фасада
Това е решение, при което преобладавапредварителното фабрично производство напанели, готови за бързо и ефективно сглобяванена място. При това положение решетъчнитепанели IRIS се доставят на предварителноизработени модули. След като бъдат на място, тесе монтират на релсова система, която позволявада бъдат фиксирани в едно положение или дабъдат местени, за да блокират слънчевотогреене. Цялата входна система на панелите сезакрепва към конструкцията на сградата, коятоноси всички натоварвания.
Керамичните елементи са ограничени впериметрова рамка, която съдържа вертикалнипрофили за захващане на елементи ипредотвратяване на отстраняването им следзавършване на панела.

 

Монтаж

IRIS - Керамична решетъчна система
Върни се в началото на страницата